در مقایسه با شش ماهه 95 رخ داد:

افزایش 14 درصدی عملکرد شاملا

افزایش 14 درصدی عملکرد شاملا

شرکت معدنی املاح ایران در دوره شش ماهه نخست سال مالی 96، مبلغ یک هزار و 103 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 14 درصد افزایش داشته است.

شرکت معدنی املاح ایران اطلاعات و صورت‌های مالی دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل 210 میلیارد ریال منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، شرکت معدنی املاح ایران با انتشار صورت های مالی شش ماهه خود اعلام کرد در دوره یاد شده مبلغ 231 میلیارد و 603 میلیون ریال سود خالص کسب کرد. بر همین اساس این شرکت مبلغ یک هزار و 103 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 14 درصد افزایش داشت.

گفتنی است این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ 964 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 304 میلیارد و 167 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا