نگاهی بر عملکرد شش ماهه سیمان بجنورد

نگاهی بر عملکرد شش ماهه سیمان بجنورد

شرکت سیمان بجنورد در دوره شش ماهه نخست سال مالی 96 مبلغ ۴۴۵ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 389 درصد افزایش یافت.

شرکت سیمان بجنورد اطلاعات و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه 392 میلیارد ریال منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، شرکت سیمان بجنورد با انتشار اطلاعات و صورت‌های مالی شش ماهه نخست سال مالی 96 اعلام کرد در دوره یاد شده مبلغ 174 میلیارد و 587 میلیون ریال سود خالص کسب کرد. بر این اساس این شرکت مبلغ 445 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 389 درصد افزایش یافته است.

این شرکت در دوره شش ماهه سال مالی قبل مبلغ 35 میلیارد و 864 میلیون ریال سود خالص داشت و مبلغ 91 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده بود.

با احتساب سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره در نهایت مبلغ 199 میلیارد و 52 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا