انتشار صورت های مالی شش ماهه بورس انرژی ایران

انتشار صورت های مالی شش ماهه بورس انرژی ایران

شرکت بورس انرژی ایران در دوره شش ماهه نخست سال مالی 96، مبلغ 157 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 28 درصد افزایش داشته است.

شرکت بورس انرژی ایران اطلاعات و صورت‌های مالی دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل 600 میلیارد ریال منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، شرکت بورس انرژی ایران با انتشار صورت های مالی شش ماهه خود اعلام کرد در دوره یاد شده مبلغ 94 میلیارد و 328 میلیون ریال سود خالص کسب کرد . بر این اساس این شرکت مبلغ 157 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 28 درصد افزایش داشت.

گفتنی است این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ 123 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 193 میلیارد و 816 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

 

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا