عیادت رییس جمهور از مجروحین زلزله استان کرمانشاه/تصاویر

عیادت رییس جمهور از مجروحین زلزله استان کرمانشاه/تصاویر

ایسنا : رییس جمهور به همراه وزیر بهداشت عصر روز گذشته، با حضور در بیمارستان طالقانی کرمانشاه از مجروحین زلزله بازدید کردند .

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا