بلوک ۶۷ درصدی سهام سنگ آهن مرکزی ایران واگذار می شود

بلوک ۶۷ درصدی سهام سنگ آهن مرکزی ایران واگذار می شود

دنیای معدن - مزایده بلوک ۶۷.۹۲۵ درصدی سهام سنگ آهن مرکزی ایران در روز سه شنبه هفتم آذر ماه برگزار می شود. مزایده بلوک ۶۷.۹۲۵ درصدی سهام سنگ آهن مرکزی ایران توسط سازمان خصوصی سازی به وکالت از سوی صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به صورت ۲۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۴ ساله در روز سه شنبه هفتم آذرماه برگزار می شود. بر اساس این گزارش؛ این بلوک ۲۵ میلیون سهمی به قیمت پایه هر سهم یک میلیون و ۵۶۸ هزار و ۷۹۵ ریال و ارزش کل پایه ۳۹ هزار و ۹۹۲ میلیارد و ۷۴۸ میلیون و ۱۳۱ هزار و ۹۳۰ ریال در این روز روی میز مزایده می رود. از این رو متقاضیان باید مبلغ یک هزار و ۱۹۹ میلیارد و ۷۸۲ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۹۳۰ ریال را به عنوان سپرده شرکت در این مزایده به حساب دولت واریز و به همراه مدارک لازم تا روز ۵ آذرماه به سازمان خصوصی سازی ارسال کنند. همچنین بهره براری از معادن، اکتشاف، زمین شناسی، انجام فعالیت های پیمانکاری، فنی و مهندسی مهمترین فعالیت های شرکت سنگ آهن مرکزی ایران را تشکیل می دهد.

مزایده بلوک ۶۷.۹۲۵ درصدی سهام سنگ آهن مرکزی ایران توسط سازمان خصوصی سازی به وکالت از سوی صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به صورت ۲۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۴ ساله در روز سه شنبه هفتم آذرماه برگزار می شود.

بر اساس این گزارش؛ این بلوک ۲۵ میلیون سهمی به قیمت پایه هر سهم یک میلیون و ۵۶۸ هزار و ۷۹۵ ریال و ارزش کل پایه ۳۹ هزار و ۹۹۲ میلیارد و ۷۴۸ میلیون و ۱۳۱ هزار و ۹۳۰ ریال در این روز روی میز مزایده می رود.

از این رو متقاضیان باید مبلغ یک هزار و ۱۹۹ میلیارد و ۷۸۲ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۹۳۰ ریال را به عنوان سپرده شرکت در این مزایده به حساب دولت واریز و به همراه مدارک لازم تا روز ۵ آذرماه به سازمان خصوصی سازی ارسال کنند.

همچنین بهره براری از معادن، اکتشاف، زمین شناسی، انجام فعالیت های پیمانکاری، فنی و مهندسی مهمترین فعالیت های شرکت سنگ آهن مرکزی ایران را تشکیل می دهد.

بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا