در کدال منتشر شد

گزارش عملکرد 6 ماهه "دکوثر"

گزارش عملکرد 6 ماهه

"دکوثر " در دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور امسال به ازای هر سهم 29 ریال زیان محقق کرد.

شرکت داروسازی کوثر با سرمایه ثبت شده 540.000 میلیون ریال پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت داروسازی کوثر پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به پایان اسفند امسال را مبلغ 66 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرد.

"دکوثر " در دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور امسال به ازای هر سهم 29 ریال زیان محقق کرد.

گفتنی است داروسازی کوثر در سال مالی منتهی به پایان اسفند 95 به ازای هر سهم 83 ریال سود شناسایی کرد. همچنین این شرکت در 6 ماهه سال مالی قبل 45 ریال زیان محقق کرده بود.

"دکوثر" سود عملیاتی سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 را به ازای هر سهم 291 ریال اعلام کرده است که در 6 ماهه 89 ریال معادل 31 درصد از سود عملیاتی را پوشش داده است.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا