در بازار چین رقم خورد؛

رشد بهای میلگرد، ثبات قیمت ورق

رشد بهای میلگرد، ثبات قیمت ورق

قیمت ورق گرم در بازار داخلی چین در ثبات است. تقاضای نقدی کاهش داشته، ولی در بازارهای فیوچرز قیمت بالا رفت.

قیمت در نقاط شرقی این کشور ۶۱۳ تا ۶۱۹ دلار هر تن درب کارخانه ثبت شده که ۱.۵ دلار هر تن رشد داشت، در نقاط شمالی نیز در ۶۰۹ تا ۶۱۳ دلار در ثبات بود.

محدودیت تمایل به خرید قیمت ها را در بازار نقدی ورق گرم چین از رشد چشمگیر دور نگه داشته است. قیمت پیشنهادی ورق گرم صادراتی چین هم ۵۴۴.۵ دلار هر تن فوب است که ۱.۰۴ دلار هر تن افت داشته است. شاید برخی کارخانه ها ۵۴۰ دلار هر تن فوب را نیز بپذیرند ولی این قیمت مورد قبول تجار نیست.

رشد بهای میلگرد در بازار چین

قیمت میلگرد در بازار داخلی چین رو به بهبود است که این روند به لطف بازار فیوچرز بوده است. قیمت رشد جزیی کمتر از دو دلار داشته ۶۰۹ تا ۶۱۳ دلار هر تن درب کارخانه است. در کل قیمت نسبت به یک هفته قبل در شرق چین تا ۲۱ دلار هم رشد داشته است. البته در نقاط شمالی این کشور رشد قیمت تا ۱۲ دلار بوده است.

از طرفی قیمت پیشنهادی صادراتی ۵ دلار افت داشته ۵۲۲ دلار هر تن فوب شنیده شده است. البته قیمت های درخواستی خریداران از ۵۱۰ دلار هر تن فوب بالاتر نبود. حتی میلگرد هند در سنگاپور ۵۱۰ دلار هر تن سی اف آر شنیده شده و باز هم خریداری نداشته است.

منبع: metal bulletin

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا