میلگرد در چین بالا رفت

میلگرد در چین بالا رفت

دنیای معدن - قیمت میلگرد در بازار داخلی چین رو به بهبود است که به لطف بازار فیوچرز بوده است. قیمت رشد جزیی کمتر از دو دلار داشته 609 تا 613 دلار هر تن درب کارخانه است. در کل قیمت نسبت به یک هفته قبل در شرق چین تا 21 دلار هم رشد داشته است. البته در نقاط شمالی این کشور رشد قیمت تا 12 دلار بوده است. از طرفی قیمت پیشنهادی صادراتی 5 دلار افت داشته 522 دلار هر تن فوب شنیده شده است. البته قیمت های درخواستی خریداران از 510 دلار هر تن فوب بالاتر نبود. حتی میلگرد هند در سنگاپور 510 دلار هر تن سی اف آر شنیده شده و باز هم خریداری نداشته است.

  در کل قیمت نسبت به یک هفته قبل در شرق چین تا 21 دلار هم رشد داشته است. البته در نقاط شمالی این کشور رشد قیمت تا 12 دلار بوده است.

از طرفی قیمت پیشنهادی صادراتی 5 دلار افت داشته 522 دلار هر تن فوب شنیده شده است. البته قیمت های درخواستی خریداران از 510 دلار هر تن فوب بالاتر نبود. حتی میلگرد هند در سنگاپور 510 دلار هر تن سی اف آر شنیده شده و باز هم خریداری نداشته است.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا