اسماعیلی مطرح کرد:

دولت بستر لازم برای ورود بخش خصوصی در اکتشاف معادن را آماده نکرده است

دولت بستر لازم برای ورود بخش خصوصی در اکتشاف معادن را آماده نکرده است

گروه معادن - عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس، در کشور ما تمامی سرمایه گذاری‌ها در بخش اکتشاف توسط دولت بوده ، گفت: شاید سازوکارهای مناسبی در این زمینه وجود نداشته و دولت نیز بستر لازم را فراهم نکرده است.

به گزارش ماین نیوز، داریوش اسماعیلی درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن کشور، اظهار داشت: برای توسعه مسائل اقتصادی کشور نیاز به سرمایه‌گذاری بزرگ وجود دارد که این سرمایه‌گذاری می‌تواند داخلی و خارجی باشد.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش معدن یکی از مستعد‌ترین بخش‌هایی است که می‌تواند سرمایه‌گذار جذب کند، مخصوصا سرمایه‌گذار خارجی، گفت: درحال حاضر تفاوتی ندارد که کشور سرمایه گذار آلمان، روسیه و یا فرانسه باشد، همه این کشورها سابقه فعالیت زمین‌شناسی در کشور ما را دارند.

نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید به این مسئله توجه کرد که سرمایه‌گذار خارجی به‌شرطی تمایل سرمایه‌گذاری در کشور را دارد که سرمایه‌گذاران داخلی مورد توجه باشند و به آنها اهمیت داده شود، ادامه داد: امکان موفقیت سرمایه‌گذار خارجی زمانی وجود دارد که با سرمایه‌گذار داخلی متصل شوند.

وی با تاکید بر اینکه از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش معدن استقبال می‌کنیم تا با همکاری سرمایه‌گذار داخلی سبب رونق اقتصادی در بخش معدن شوند، عنوان کرد: سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن تا کنون بسیار کم بوده و این میزان قابل بیان نیست.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه سرمایه‌گذاری خارجی باید در چه بخشی باشد، اظهار داشت: در تمامی بخش‌های معدنی این نیاز وجود دارد، درحال حاضر اکتشاف مهم‌ترین بخش معدن است که به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد.

وی با تاکید بر اینکه برخلاف سایر کشورهای دنیا که بخش خصوصی به بخش اکتشاف معادن ورود می‌کنند متاسفانه در کشور ما تمامی سرمایه گذاری‌ها در بخش اکتشاف توسط دولت بوده ، تصریح کرد: شاید سازوکارهای مناسبی در این زمینه وجود نداشته و دولت نیز بستر لازم را فراهم نکرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان، خاطر نشان کرد: در بخش‌های استخراج، فرآوری و ایجاد صنایع معدنی نیز نیاز به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی وجود دارد.
بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا