در گزارش تولید و فروش شهریور ماه؛

آهن اسفنجی داخلی در صدر تولیدات "کاوه"

آهن اسفنجی داخلی در صدر تولیدات

"کاوه" در شهریور ماه 194 هزار و 137 تن انوع محصول تولید کرده است. آهن اسفنجی داخلی با تولید 129 هزار و 534 تن بیشترین حجم تولید این مجموعه را داشته است.

 

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با سرمایه ثبت شده 7هزار میلیون ریال گزارش فعالیت ماهیانه یک ماه منتهی به پایان شهریور امسال اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت فولاد کاوه جنوب کیش گزارش تولید و فروش یک ماه منتهی به شهریور ماه امسال را منتشر کرد.

"کاوه" در شهریور ماه 194 هزار و 137 تن انوع محصول تولید کرده است. آهن اسفنجی داخلی با تولید 129 هزار و 534 تن بیشترین حجم تولید این مجموعه را داشته است.

همچنین مبلغ فروش این شرکت در شهریور ماه یک میلیارد و 602 میلیون و 532 هزار ریال بوده است.

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در نیمه اول سال جاری یک میلیون و 98 هزار و 233 تن انواع محصول تولید کرده است. همچنین مبلغ فروش این شرکت در نیمه اول سال جاری 6 میلیارد و 586 میلیون و 464 هزار ریال است.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا