مدیرعامل شرکت ملی نفت خبر داد:

عرضه اوراق مشارکت ریالی با پایه ارز در بورس

عرضه اوراق مشارکت ریالی با پایه ارز در بورس

برای نخستین بار در صنعت نفت، اوراق مشارکت به صورت ریالی با پایه ارزی عرضه می‎شود و ریسک ارزی آن را شرکت ملی نفت تقبل می‎کند.در این راستا، هماهنگی‎های لازم با بورس صورت گرفته و در حال اخذ مجوز هستیم.


مدیرعامل شرکت ملی نفت از نخستین قرارداد احداث LNG با شرکت نروژی ، نهایی شدن 10 قرار داد در سال جاری و برنامه عرضه اوراق مشارکت ریالی با پایه ارز در بورس خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت در سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو گفت: با رویکرد اتخاذ شده در 2 سال اخیر و با تکیه بر مباحث ازدیاد برداشت و بازخوردهایی که در این زمینه دریافت کردیم، به این نتیجه رسیدهایم که رسیدن به این ظرفیت تولید 6 میلیون بشکه با بهرهمندی از مدیریت بهینه، سرمایه خارجی و فناوریهای روزآمد دنیا امکانپذیر است.

وی با بیان اینکه امکان دستیابی به این ظرفیت تولید، از سال دوم برنامه هفتم توسعه فراهم میشود، از برنامهریزی برای ایجاد 4.5 تا 5 میلیون بشکه ظرفیت تولید روزانه نفت در پایان برنامه ششم خبر داد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت قیمت تمام شده تولید نفت در ایران را همچنان مطلوب خواند و گفت: ایران جزو کشورهایی است که نفت را با کمترین قیمت تولید میکنند و از آنجا که مدل اقتصادی شرکتهای بینالمللی را به طور مستمر پایش می‏کنیم، ایران از حیث سودآوری جزو بهترین کشورهای دنیاست.

وی با بیان اینکه شرکتهای بین المللی نفت روی مدیریت مخزن، مدیریت پروژه در ابعاد کلان و اداره فرآیند تامین منابع مالی تمرکز کردهاند، ادامه داد: شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی همچنان به حوزه مهندسی، خرید و ساخت چسبندگی دارند و باید تغییر وضع دهند.

عرضه اوراق مشارکت ریالی با پایه ارز در بورس

کاردر درباره راهکارهای تامین منابع مالی پروژههای نفتی گفت: برای نخستین بار در صنعت نفت، اوراق مشارکت به صورت ریالی با پایه ارزی عرضه میشود و ریسک ارزی آن را شرکت ملی نفت تقبل میکند.در این راستا، هماهنگیهای لازم با بورس صورت گرفته و در حال اخذ مجوز هستیم.

وی انتشار اوراق مشارکت به شکل سابق و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکی را از دیگر راهکارهای تامین منابع از داخل عنوان کرد و افزود: در فرایند توسعه میدانها در قالب EPC نیز با اتصال به ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و بازپرداخت سرمایه از محل تولیدات میدان، میتوان کار را پیش برد.

وی از تدوین بستههای مختلف هر یک با ارزش حدود 300 میلیون دلار برای اجرای طرحها و پروژههای مختلف خبر داد و گفت: مناقصات لازم به ترتیب برگزار میشود و امیدواریم این اقدام، ظرفیت مناسبی برای افزایش سطح فعالیتهای شرکتهای داخلی پدید و به تبع آن، سازندگان داخلی فراهم کند.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا