بازار بیلت جنوب شرق آسیا در ثبات

بازار بیلت جنوب شرق آسیا در ثبات

دنیای معدن -قیمت بیلت وارداتی در جنوب شرق آسیا در ثبات مانده است و اخیرا معامله ای شنیده نشده است. البته پیشنهاد قیمت زیادی هم در بازار نیست. پس از تعطیلات چین هنوز بازار فعال نشده و متوسط شاخص قیمت متال بولتین 530 تا 535 دلار هر تن سی اف آر می باشد. بیلت چین در 530 دلار هر تن سی اف آر در فیلیپین و اندونزی پیشنهاد شده است. محصول تایوان و هند هم 535 دلار هر تن سی اف آر می باشد. منبع: ایفناMetal bulletin

 پس از تعطیلات چین هنوز بازار فعال نشده و متوسط شاخص قیمت متال بولتین 530 تا 535 دلار هر تن سی اف آر می باشد.

بیلت چین در 530 دلار هر تن سی اف آر در فیلیپین و اندونزی پیشنهاد شده است. محصول تایوان و هند هم 535 دلار هر تن سی اف آر می باشد.

منبع: ایفناMetal bulletin

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا