مالک حقوقی معروف معامله بلوکی فولاد خراسان را قعطی کرد

مالک حقوقی معروف معامله بلوکی فولاد خراسان را قعطی کرد

دنیای معدن -معامله بلوک ۱.۸۸ درصدی فولاد خراسان دیروز توسط مالک حقوقی معروف قعطی شد. در جریان معاملات دوم مهر سال جاری ، 1.88 درصد از سهام فولاد خراسان توسط بانک کشاورزی عرضه و طی آن 151 میلیون و 138 هزار سهم به همان قیمت 400 تومانی هر سهم معامله و توسط سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات خریداری شد. براساس این گزارش، "ومعادن" دیروز با پرداخت باقی مانده وجه و ارایه مدارک لازم ، این معامله را قطعی کرد تا درصد مالکیت در "فخاس" به بیش از 31 درصد افزایش یابد و بانک کشاورزی هم از ترکیب سهامداری آن خارج شود.

 در جریان معاملات دوم مهر سال جاری ، 1.88 درصد از سهام فولاد خراسان توسط بانک کشاورزی عرضه و طی آن 151 میلیون و 138 هزار سهم به همان قیمت 400 تومانی هر سهم معامله و توسط سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات خریداری شد.

براساس این گزارش، "ومعادن" دیروز با پرداخت باقی مانده وجه و ارایه مدارک لازم ، این معامله را قطعی کرد تا درصد مالکیت در "فخاس" به بیش از 31 درصد افزایش یابد و بانک کشاورزی هم از ترکیب سهامداری آن خارج شود.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا