در گزارش شهریور ماه اعلام شد؛

تولید و فروش یک میلیون انواع محصول "خمحور" در نیمه اول سال

تولید و فروش یک میلیون انواع محصول

شرکت تولید محور خودرو در شهریور ماه 145 هزار و 502 دستگاه انواع محصول را تولید کرد. همچنین مبلغ فروش شرکت تولید محور خودرو در شهریور 146 میلیارد و 728 میلیون ریال بود.

 

شرکت تولید محور خودرو با سرمایه ثبت شده 420 هزار و 741 میلیون ریال گزارش فعالیت ماهانه یک ماهه منتهی به پایان شهریور 96 را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت تولید محور خودرو گزارش فعالیت تولید و فروش شهریور ماه امسال را اعلام کرد.

شرکت تولید محور خودرو در شهریور ماه 145 هزار و 502 دستگاه انواع محصول را تولید کرد. همچنین مبلغ فروش شرکت تولید محور خودرو در شهریور 146 میلیارد و 728 میلیون ریال بود.

این شرکت در نیمه اول سال جاری یک میلیون و 239 هزار و 257 عدد انواع محصول را تولید کرده است. مبلغ فروش این شرکت در 6 ماه اول سال جاری 251 میلیارد و 975 میلیون ریال بود.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا