در یک ماه شهریور ماه؛

ارزش بازار "سرچشمه" افزایش یافت

ارزش بازار

"سرچشمه" در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 سهام هیچ شرکت بورسی را واگذار نکرد.

 

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور 96 را با سرمایه ثبت شده یک هزار و 600 میلیون ریال (سرمایه ثبت نشده 400 هزار میلیون ریال) منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در ابتدای دوره یک ماهه منتهی به پایان شهریورماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 233 میلیارد و 624میلیون ریال و ارزش بازار 321 میلیارد و 531 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت در دوره یک ماهه یاد شده هیچ تغییری نکرده است اما ارزش بازار این شرکت طی همین دوره 5 میلیارد و 360 میلیون ریال افزایش یافت و در پایان دوره معادل 326میلیارد و 891میلیون ریال محاسبه شد.

"سرچشمه" در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 سهام هیچ شرکت بورسی را واگذار نکرد.

همچنین این شرکت در دوره یک ماهه یاد شده هیچ سهامی را خریداری نکرده است.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا