کاهش صادرات سنگ آهن برزیل در سپتامبر

کاهش صادرات سنگ آهن برزیل در سپتامبر

دنیای معدن -صادرات سنگ آهن برزیل در ماه سپتامبر 9.62 درصد افت سالانه داشته است. میزان صادرات این کشور 31.93 میلیون تن ثبت شد در حالی که سپتامبر سال گذشته 35.33 میلیون تن بوده است. درآمد حاصل از صادرات سنگ آهن برزیل در سپتامبر 13.38 درصد رشد سالانه داشته به 1.61 میلیارد دلار رسید که به دلیل رشد قیمت فروش بود. متوسط قیمت سنگ آهن صادراتی برزیل نیز از 40.20 دلار سپتامبر2016 به 50.40 دلار هر تن فوب رسید. البته میزان صادرات سنگ آهن در سپتامبر نسبت به آگوست سال جاری 6.44 درصد افت داشته ولی درآمد صادراتی 21.05 درصد بالا رفت. میانگین قیمت سنگ آهن صادراتی برزیل در آگوست 39.10 دلار هر تن فوب بود. منبع: metal bulletinایفنا

درآمد حاصل از صادرات سنگ آهن برزیل در سپتامبر 13.38 درصد رشد سالانه داشته به 1.61 میلیارد دلار رسید که به دلیل رشد قیمت فروش بود.

 متوسط قیمت سنگ آهن صادراتی برزیل نیز از 40.20 دلار سپتامبر2016 به 50.40 دلار هر تن فوب رسید.

البته میزان صادرات سنگ آهن در سپتامبر نسبت به آگوست سال جاری 6.44 درصد افت داشته ولی درآمد صادراتی 21.05 درصد بالا رفت. میانگین قیمت سنگ آهن صادراتی برزیل در آگوست 39.10 دلار هر تن فوب بود.

منبع: metal bulletinایفنا

بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا