رشد جزیی قیمت سنگ آهن

رشد جزیی قیمت سنگ آهن

دنیای معدن - با افزایش خرید ها و رشد بازارهای فیوچرز چین قیمت سنگ آهن وارداتی در این کشور کمی بهبود داشت. آخرین قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد استرالیا 1.25 دلار هر تن بالا رفته به 75.75 دلار هر تن سی اف آر رسیده است. با توجه به نزدیکی تعطیلات اکتبر خرید ها کمی بیشتر شده است. موجودی سنگ آهن خلوص بالا در بنادر چین در یک هفته 2 میلیون تن کاهش داشته است. هفته های آتی فعالان بازار پیش بینی کرده اند رشد قیمت هایی در بازار سنگ آهن چین مشاهده شود ولی از اواسط اکتبر با کاهش تولید فولاد و شروع فصل سرما که مصرف را کاهش می دهد نمی توان چشم انداز مثبتی برای بازار این ماده اولیه برآورد نمود. منبع:metal expertایفنا

با توجه به نزدیکی تعطیلات اکتبر خرید ها کمی بیشتر شده است. موجودی سنگ آهن خلوص بالا در  بنادر چین در یک هفته 2 میلیون تن کاهش داشته است. هفته های آتی فعالان بازار پیش بینی کرده اند رشد قیمت هایی در بازار سنگ آهن چین مشاهده شود ولی از اواسط اکتبر با کاهش تولید فولاد و شروع فصل سرما که مصرف را کاهش می دهد نمی توان چشم انداز مثبتی برای بازار این ماده اولیه برآورد نمود.

منبع:metal expertایفنا

بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا