یک عضو هیات پذیرش بورس تهران تغییر کرد

یک عضو هیات پذیرش بورس تهران تغییر کرد

در حالی ساسان اله قلی مدیرعامل کارگزاری تامین سرمایه نوین به نمایندگی از کانون کارگزاران بورس از سال گذشته به هیات وارد شده بود که از این پس فردین آقا بزرگی مدیرعامل کارگزاری بانک آینده از طرف کانون در این هیات حضور خواهد داشت.

یک عضو هیات پذیرش بورس تهران تغییر کرد و طی آن مدیرعامل کارگزاری بانک آینده از طرف کانون کارگزاران وارد این هیات مهم دارای ۵ عضو اصلی و یک دبیر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا) و به نقل از بورس پرس، آخرین تحولات ارکان بازار سرمایه با تغییر یک عضو هیات پذیرش بورس تهران همراه شده که دارای 5 عضو اصلی و یک دبیر بدون حق رأی است.

براساس این گزارش، در حالی ساسان اله قلی مدیرعامل کارگزاری تامین سرمایه نوین به نمایندگی از کانون کارگزاران بورس از سال گذشته به هیات وارد شده بود که از این پس فردین آقا بزرگی مدیرعامل کارگزاری بانک آینده از طرف کانون در این هیات حضور خواهد داشت.

اله قلی به همراه محمد اسماعیل فدایی نژاد عضو هیات علمی گروه مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی و نعیمی از طرف شرکت بورس، جانشین دانش کاظمی، محمدرضا رستمی و مهد قدمی شده بود. حیدری ملایر هم به عنوان نماینده سازمان بورس در ترکیب این هیات باقی ماند.

ریاست هیات پذیرش بورس تهران به عهده علی سعیدی معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس است و حسن قالیباف مدیرعامل بورس تهران ، بدون حق رأی به عنوان دبیر این هیئت است.

طبق ماده دو دستورالعمل هیات پذیرش بورس تهران، این هیات دارای 5 عضو و یک دبیر و به شرح زیر است:

1-      رئیس هیئت مدیرۀ سازمان یا یکی از اعضای هیئت مدیره سازمان به نمایندگی از رئیس هیئت مدیره سازمان؛

2-      رئیس هیئت مدیرۀ بورس یا یکی از اعضای هیئت مدیره بورس به نمایندگی از رئیس هیئت مدیره بورس؛

3-      یک نفر خبرۀ مالی آشنا به صنعت، به پیشنهاد هیئت مدیرۀ کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و تأیید هیئت مدیرۀ سازمان؛

4-      یک نفر خبرۀ مالی آشنا به صنعت، به انتخاب هیئت مدیره سازمان؛

5-      یک نفر خبرۀ مالی آشنا به صنعت، به انتخاب هیئت مدیره بورس؛

6-      مدیرعامل بورس، به عنوان دبیر هیئت پذیرش و بدون حق رأی یا یکی از مدیران بورس به نمایندگی وی.

 

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا