ثبات بازار میلگرد چین

ثبات بازار میلگرد چین

دنیای معدن - بزرگترین فولادساز بخش خصوصی چین کارخانه شاگانگ از ثبات بازار داخلی میلگرد خود خبر داده است. افزایش موجودی بازار و کاهش تقاضا نسبت به ماه آگوست مانع افزایش قیمت میلگرد این کارخانه شد. میلگرد این کارخانه در بازار داخلی 595 دلار هر تن می باشد که نسبت به ده روز قبل تغییری نداشته است. قابل ذکر است قیمت مفتول این کارخانه به دلیل محدودیت عرضه در چین در آینده نزدیک 8 دلار رشد داشته 681 دلار هر تن شده است. منبع: metalexpertایفنا

میلگرد این کارخانه در بازار داخلی 595 دلار هر تن می باشد که نسبت به ده روز قبل تغییری نداشته است. قابل ذکر است قیمت مفتول این کارخانه به دلیل محدودیت عرضه در چین در آینده نزدیک 8 دلار رشد داشته 681 دلار هر تن شده است.

منبع: metalexpertایفنا

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا