حسابرسی شده اعلام شد؛

انتشار پیش بینی های سال 97 "شپارس"

انتشار پیش بینی های سال 97

شرکت بین المللی محصولات پارس نخستین سود خالص هر سهم سال مالی 97 را مبلغ 4 ریال اعلام کرده است که در مقایسه با سال مالی قبل معادل 64 درصد کاهش داشت.

 
 

شرکت بین المللی محصولات پارس نخستین پیش بینی درآمد هر سهم 12 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 97 را حسابرسی شده و با سرمایه 400 میلیارد ریال منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، شرکت بین المللی محصولات پارس با انتشار نخستین پیش بینی سال مالی 97 اعلام کرد، معادل دو میلیارد و 111 میلیون ریال سود خالص برای سال مالی جدید در نظر گرفته و بر این اساس مبلغ 4 ریال سود خالص به ازای هر سهم پیش بینی کرده است که این رقم در مقایسه با پیش بینی سال مالی 96 معادل 64 درصد کاهش داشته است.

"شپارس" پیش بینی سود خالص هر سهم سال مالی 96 را مبلغ 11 ریال اعلام کرده بود.

گفتنی است این شرکت سود پیشنهادی هر سهم برای سال مالی 97 را صفر ریال اعلام کرده است.

 

 

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا