در سامانه کدال؛

پیش بینی 97 "وآذر" منتشر شد

پیش بینی 97

شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 97 را مبلغ پنج ریال اعلام کرد که در مقایسه با پیش بینی سال مالی 96 افزایش داشته است.

 

شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان نخستین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 97 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل یکصد میلیارد ریال منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 97 را حسابرسی شده مبلغ پنج ریال اعلام کرد در حالی که برای پیش بینی سال مالی 96 مبلغ 134 ریال زیان اعلام کرده است.

"وآذر" دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 96 را به صورت حسابرسی نشده نسبت به اطلاعیه قبلی اعلام کرد. کاهش سود سهام سرمایه گذاری بابت کاهش سود تقسیمی شرکتهای بورسی- افزایش هزینه های مالی بابت افزایش نرخ جریمه بانک سرمایه - افزایش سود فروش سرمایه گذاری بابت فروش سهام شرکتهای بورسی است.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا