جامعه کارگری نمی تواند نسبت به مساله کارگران گروه ملی فولاد ایران بی تفاوت باشد/مدیرکل امنیتی استانداری خوزستان: پرداخت مطالبات آغاز شده است

جامعه کارگری نمی تواند نسبت به مساله کارگران گروه ملی فولاد ایران بی تفاوت باشد/مدیرکل امنیتی استانداری خوزستان: پرداخت مطالبات آغاز شده است

دنیای معدن - یک فعال صنفی کارگری تاکید کرد: در جریان رسیدگی به مشکلات کارگران گروه ملی فولا ایران، نباید تنها به فکر منافع سهامدار و مدیریت اصلی کارخانه بود بلکه باید امنیت شغلی پنج هزار کارگران شاغل در این مجموعه در نظر گرفته شود. مدیرکل امنیتی استانداری خوزستان در پاسخ به این نگرانی؛ از پرداخت بخشی از مطالبات کارگران این پروژه خبر داد. سیدرحیم میرعبدالـله اظهار داشت: دست کم پنج هزار مزدبگیر گروه ملی فولاد ایران ماه هاست که تلخی عدم دریافت به موقع حقوق و مزایای خود را به تلخی و مرارت تجربه کرده اند؛ از این رو جامعه کارگری نمی تواند نسبت به مساله کارگران گروه ملی فولاد ایران و معیشت آنها بی تفاوت باشد. عضو هیات مدیره کانون شورهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به تجمعات صنفی کارگران گروه ملی فولاد ایران گفت: بنا به تصریح امام جمعه و سایر مقامات استان اهواز تجمعات پی درپی این کارگران کاملا صنفی بوده است و از روی اضطرار اقتصادی و مطالبه حق و حقوق قانونی شان است. وی با طرح این پرسش که آیا زمان آن نرسیده است تا در یک روند گفت و گوی سه جانبه بین دولت، کارگران و کارفرمایان به مشکلات کارگران این واحد صنعتی پایان داد، گفت: پیشنهاد نمایندگان کارگران برای حل این معضل ملی استفاده از کارفرمایی است که توان اداره این مجموعه ی صنعتی را داشته باشد و بتواند مطابق با اصول اقتصاد مقاومتی به تقویت تولید داخل و اشتغال بپردازد. عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه بدنه کارگری واحدهای صنعتی مانند فولاد اهواز خواسته ای غیر از استمرار تولید ندارند، افزود: کارفرمایی که بخواهد روند تولید را حفظ کند باید بتواند در تعامل با کارگران فعالیت خط تولید را به روزهای پراوج گذشته بازگرداند. وی ادامه داد: صرف نظر از تخلفات مجرمانه کارفرمای قبلی فولاد ایران، این واحد صنعتی تا همین چندی پیش یکی از رکوردداران صنعت فولاد کشور بود، محصولات کارخانه هایی از این دست همیشه در بین صنعتگران مختلف مشتریان خاص خود را داشته اند بنابراین ضروری است تا مالک جدید کارخانه بخواهد روند تولید را حفظ کند. میرعبداللـه افزود: اما اگر مالک جدید بخواهد تنها به جبران زیان انباشته خود فکر کند، کارگران حق دارند بابت امنیت شغلی و معیشتی خود احساس ناامنی کنند چراکه در این صورت راهی غیر از انحلال کارخانه باقی نمی ماند. وی با یادآوری تجربه های موفقیت آمیزی که به خروج واحدهای صنعتی مشکل دار از بحران مربوط می شود، گفت: به عنوان مثال در همین استان تهران برای مقاطعی کارخانه های لاستیک سازی و تولید گاو صندوق با بحران مواجه شدند اما مدیریت وقت این صنایع توانست با مشارکت کارگران، روند تولید را تا خروج از بحران ادامه دهد. از طریق کمیسیون کارگری استانداری خوزستان پیگیر مطالبات کارگران هستیم در همین باره حبیب اللـه فضل الـله پور مدیرکل امنیتی استانداری خوزستان ضمن تایید مشکلات به وجود آمده برای کارگران این واحد فولادی کشور گفت: اقدامات موثری با هدف توانمندسازی و احیای مجدد فرایندهای تولید این مجموعه صنعتی توسط استاندار و کمیسیون کارگری استان انجام شده است. وی در تشریح این اقدامات، گفت: اقدمات فوق مشتمل بر طیف متفاوت و متنوعی نظیر تزریق نقدینگی، هماهنگی با سازمان تامین اجتماعی به منظور تمدید دفترچه بیمه های کارگران، تعلیق بدهی های انرژی مصرفی کارخانه با هدف رونق گرفتن تولید بوده است. فضل الـله پور با اشاره به اهمیت استقرار و تغییرات رویکردهای مدیریتی در گروه ملی صنعتی فولاد ایران، تصریح کرد: تلاش در جهت تعیین قطعی مدیریت تولید، هماهنگی با صنایع فولادی استان جهت ثبت سفارش مشتریان و درنهایت تلاش جهت ایجاد مجموعه ای همگرا و متشکل از یک راهبرد ی منسجم در حوزه های تولید و توزیع ازجمله این اقدامات است. وی تصریح کرد: درخصوص مطالبات مزدی کارگران این واح صنعتی نیز، تلاش های موثری توسط استانداری صورت پذیرفته است که بخشی از مطالبات سال گذشته و الباقی آن نیز امسال به تدریج در حال پرداخت است. مدیرکل امنیتی استانداری خوزستان افزود: کماکان در زمینه حقوق و دستمزد مشکلاتی وجود دارد که با انجام اقدامات فوق الذکر مرتفع ساختن تمامی مشکلات حوزه کارگری را در این بخش شاهد خواهیم بود. فضل الـله پور با اشاره به رفع موانع بالادستی نظیر امنیت سرمایه گذاری در گروه ملی فولاد ایران، تصریح کرد: مولفه هایی نظیر جذب سرمایه، شیوه های مدیریت بازار و روندهای زنجیره ای خوشه های همگرا و برون سپاری که با چاشنی اهلیت گزینی همراه باشد، در این بخش مورد توجه است. وی در پایان گفت: تناظر جمیع عوامل تولید، تسری و تعمیق روندهای تولید مبتنی بر صادرات و مقولاتی از این دست ؛ نه تنها مشکلات گروه ملی صنعتی را مرتفع خواهد ساخت بلکه کلیه معضلات گریبانگیر صتعت را رهگشا خواهد بود.

سیدرحیم میرعبدالـله» اظهار داشت: دست کم پنج هزار مزدبگیر گروه ملی فولاد ایران ماه هاست که تلخی عدم دریافت به موقع حقوق و مزایای خود را به تلخی و مرارت تجربه کرده اند؛ از این رو جامعه کارگری نمی تواند نسبت به مساله کارگران گروه ملی فولاد ایران و معیشت آنها بی تفاوت باشد.

عضو هیات مدیره کانون شورهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به تجمعات صنفی کارگران گروه ملی فولاد ایران گفت: بنا به تصریح امام جمعه و سایر مقامات استان اهواز تجمعات پی درپی این کارگران کاملا صنفی بوده است و از روی اضطرار اقتصادی و مطالبه حق و حقوق قانونی شان است.

وی با طرح این پرسش که آیا زمان آن نرسیده است تا در یک روند گفت و گوی سه جانبه بین دولت، کارگران و کارفرمایان به مشکلات کارگران این واحد صنعتی پایان داد، گفت: پیشنهاد نمایندگان کارگران برای حل این معضل ملی استفاده از کارفرمایی است که توان اداره این مجموعه ی صنعتی را داشته باشد و بتواند مطابق با اصول اقتصاد مقاومتی به تقویت تولید داخل و اشتغال بپردازد.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه بدنه کارگری واحدهای صنعتی مانند فولاد اهواز خواسته ای غیر از استمرار تولید ندارند، افزود: کارفرمایی که بخواهد روند تولید را حفظ کند باید بتواند در تعامل با کارگران فعالیت خط تولید را به روزهای پراوج گذشته بازگرداند.

وی ادامه داد: صرف نظر از تخلفات مجرمانه کارفرمای قبلی فولاد ایران، این واحد صنعتی تا همین چندی پیش یکی از رکوردداران صنعت فولاد کشور بود، محصولات کارخانه هایی از این دست همیشه در بین صنعتگران مختلف مشتریان خاص خود را داشته اند بنابراین ضروری است تا مالک جدید کارخانه بخواهد روند تولید را حفظ کند.

میرعبداللـه افزود: اما اگر مالک جدید بخواهد تنها به جبران زیان انباشته خود فکر کند، کارگران حق دارند بابت امنیت شغلی و معیشتی خود احساس ناامنی کنند چراکه در این صورت راهی غیر از انحلال کارخانه باقی نمی ماند.

وی با یادآوری تجربه های موفقیت آمیزی که به خروج واحدهای صنعتی مشکل دار از بحران مربوط می شود، گفت: به عنوان مثال در همین استان تهران برای مقاطعی کارخانه های لاستیک سازی و تولید گاو صندوق با بحران مواجه شدند اما مدیریت وقت این صنایع توانست با مشارکت کارگران، روند تولید را تا خروج از بحران ادامه دهد.

از طریق کمیسیون کارگری استانداری خوزستان پیگیر مطالبات کارگران هستیم

در همین باره «حبیب اللـه فضل الـله پور» مدیرکل امنیتی استانداری خوزستان ضمن تایید مشکلات به وجود آمده برای کارگران این واحد فولادی کشور گفت: اقدامات موثری با هدف توانمندسازی و احیای مجدد فرایندهای تولید این مجموعه صنعتی توسط استاندار و کمیسیون کارگری استان انجام شده است.

وی در تشریح این اقدامات، گفت: اقدمات فوق مشتمل بر طیف متفاوت و متنوعی نظیر تزریق نقدینگی، هماهنگی با سازمان تامین اجتماعی به منظور تمدید دفترچه بیمه های کارگران، تعلیق بدهی های انرژی مصرفی کارخانه با هدف رونق گرفتن تولید بوده است.

فضل الـله پور با اشاره به اهمیت استقرار و تغییرات رویکردهای مدیریتی در گروه ملی صنعتی فولاد ایران، تصریح کرد: تلاش در جهت تعیین قطعی مدیریت تولید، هماهنگی با صنایع فولادی استان جهت ثبت سفارش مشتریان و درنهایت تلاش جهت ایجاد مجموعه ای همگرا و متشکل از یک راهبرد ی منسجم در حوزه های تولید و توزیع ازجمله این اقدامات است.

وی تصریح کرد: درخصوص مطالبات مزدی کارگران این واح صنعتی نیز، تلاش های موثری توسط استانداری صورت پذیرفته است که بخشی از مطالبات سال گذشته و الباقی آن نیز امسال به تدریج در حال پرداخت است.

مدیرکل امنیتی استانداری خوزستان افزود: کماکان در زمینه حقوق و دستمزد مشکلاتی وجود دارد که با انجام اقدامات فوق الذکر مرتفع ساختن تمامی مشکلات حوزه کارگری را در این بخش شاهد خواهیم بود.

فضل الـله پور با اشاره به رفع موانع بالادستی نظیر امنیت سرمایه گذاری در گروه ملی فولاد ایران، تصریح کرد: مولفه هایی نظیر جذب سرمایه، شیوه های مدیریت بازار و روندهای زنجیره ای خوشه های همگرا و برون سپاری که با چاشنی اهلیت گزینی همراه باشد، در این بخش مورد توجه است.

وی در پایان گفت: تناظر جمیع عوامل تولید، تسری و تعمیق روندهای تولید مبتنی بر صادرات و مقولاتی از این دست ؛ نه تنها مشکلات گروه ملی صنعتی را مرتفع خواهد ساخت بلکه کلیه معضلات گریبانگیر صتعت را رهگشا خواهد بود.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا