بازار فولاد همچنان با ثبات قیمت

بازار فولاد همچنان با ثبات قیمت

دنیای معدن - با منتفی شدن تعرفه واردات شمش فولاد، بازار به آرامش رسید. در این روز اغلب تولیدکنندگان در نرخ‌های پیشنهادی فروش تغییری اعلام نکردند و در انتظار تثبیت بازار هستند. فعالان معتقدند با توجه به شرایط مصرف، قیمت‌های کنونی منطقی به نظر می‌رسد.

بازار فولاد همچنان با ثبات قیمت

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا