تقاضای مقاطع سی آی اس بهبود می یابد

تقاضای مقاطع سی آی اس بهبود می یابد

دنیای معدن -بازار مقاطع سی آی اس اخیرا در انتظار بوده و هر دو طرف معامله منتظر روشن شدن روند بازار بیلت نشستند. به گزارش فولاد ایران، البته هفته های آتی فعالیت بازار بهبود خواهد یافت. قیمت فعلی میلگرد صادراتی سی آی اس 10 تا 15 دلار نسبت به سه هفته قبل بالاتر است و 545 تا 550 دلار هر تن فوب شده است. مفتول صادراتی از 570 تا 580 دلار به 560 تا 570 دلار هر تن فوب کاهش قیمت داشته است. منبع: metal expertایفنا

قیمت فعلی میلگرد صادراتی سی آی اس 10 تا 15 دلار نسبت به سه هفته قبل بالاتر است و 545 تا 550 دلار هر تن فوب شده است. مفتول صادراتی از 570 تا 580 دلار به 560 تا 570 دلار هر تن فوب کاهش قیمت داشته است.

منبع: metal expertایفنا

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا