بازار میلگرد ترکیه در رونق

بازار میلگرد ترکیه در رونق

دنیای معدن - عرضه کنندگان میلگرد ترکیه قیمت های صادراتی را پس از تعطیلات بالا برده اند و احتمالا روزهای آتی افزایش قیمت های بیشتری خواهند داشت چون بازار در رونق است.

قبل از تعطیلات مذهبی اخیر در ترکیه میلگرد صادراتی 540 تا 545 دلار هر تن فوب بود و قیمت های پیشنهادی جدید کمتر از 550 تا 555 دلار هر تن فوب نیست. معامله ای در 545 تا 555 دلار هر تن فوب به کانادا فروخته شد و مصر نیز در 555 دلار هر تن سی اف آر معادل 545 دلار هر تن فوب از ترکیه خرید کرد.

در بازار مفتول ترکیه نیز قیمت پیشنهادی 10 تا 15 دلار نسبت به اواخر آگوست بالا رفته 575 تا 585 دلار هر تن فوب شده است.

از آنجایی که انتظار می رود بازار داخلی میلگرد ترکیه روزهای آتی فعال تر شود جو بازار صادرات نیز خوش بینانه است.

منبع: metal expertایفنا

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا