تولید هر تن فولاد «۲۳۰ هزار لیتر آب» مصرف می‌کند

تولید هر تن فولاد «۲۳۰ هزار لیتر آب» مصرف می‌کند

دنیای معدن - در حالی کشور ما با مشکل حاد کم‌آبی و کاهش سطح آبهای زیرزمینی مواجه است، بسیاری از کارخانجات تولید فولاد در استانها و مناطق بسیار کم‌‌آب کشورمان احداث شده‌اند؛ تولید هر تن فولاد «۲۳۰ هزار لیتر آب» مصرف می‌کند.

کشور ما با مشکل حاد کم‌آبی و کاهش سطح آبهای زیرزمینی مواجه است، بسیاری از کارخانجات تولید فولاد در استانها و مناطق بسیار کم‌‌آب کشورمان احداث شده و در حال فعالیت هستند در حالیکه تولید هر تن فولاد «230 هزار لیتر آب» مصرف می‌کند:

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا