حسابرسی اعلام شد؛

انتشار نخستین پیش بینی 97 "ثنوسا"

انتشار نخستین پیش بینی 97

شرکت نوسازی و ساختمان تهران نخستین پیش بینی زیان هر سهم سال مالی 97 را مبلغ 339 ریال اعلام کرده است که نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل 4 درصد کاهش پیش بینی زیان داشته است.

 

شرکت نوسازی و ساختمان تهران نخستین پیش بینی زیان هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 97 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل 750 میلیارد ریال منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، شرکت نوسازی و ساختمان تهران نخستین پیش بینی زیان هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 97 را حسابرسی شده مبلغ 339 ریال اعلام کرده است در حالی که در پیش بینی سال مالی 96 مبلغ 352 ریال زیان به ازای هر سهم در نظر گرفته شده بود.

شرکت در خصوص انتشار پیش بینی های سال مالی 97 و تغییرات آن توضیحاتی ارائه نکرده است.

 

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا