در کدال منتشر شد؛

افزایش 153 درصدی پیش بینی های "وبهمن" در مقایسه با سال قبل

افزایش 153 درصدی پیش بینی های

شرکت سرمایه گذاری بهمن در دوره شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 96 مبلغ 38 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با نیمه نخست سال مالی قبل معادل 153 درصد افزایش داشت.

 

شرکت سرمایه گذاری بهمن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل دو هزار و 750 میلیارد ریال منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، شرکت سرمایه گذاری بهمن با انتشار صورت های مالی شش ماهه نخست سال مالی 96 به صورت حسابرسی شده اعلام کرد در نیمه نخست امسال مبلغ 103 میلیارد و 609 میلیون ریال سود خالص داشت و بر این اساس مبلغ 38 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 153 درصد افزایش داشت.

گفتنی است این شرکت در شش ماهه نخست سال 95 مبلغ 15 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده بود.

"وبهمن" اعلام کرد سود انباشته پایان دوره شش ماهه امسال این شرکت مبلغ 699 میلیارد و 623 میلیون ریال است که معادل 14 درصد نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل افزایش داشته است.

 

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا