در تالار پتروشیمی رقم خورد؛

رقابت برای ۵ محصول شیمیایی

رقابت برای ۵ محصول شیمیایی

حجم معاملات محصولات شیمیایی امروز ۸ هزار و ۸۵۳ تن رقم خورد.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، عرضه محصولات ۱۶ هزار و ۳۴ تن و تقاضای آن هم ۱۳ هزارو ۹۲۲ تن بود.

در گروه محصولات شیمیایی، زایلین مخلوط، دی اتانول آمین، اسیدترفتالیک، اسیداستیک و دی اتیل هگزانول با رقابت از سوی کارگزاران خریداری شدند.

به این ترتیب زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام با ۵۰۰ تن عرضه ۱۶۲۰ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۲ هزارو ۴۴۷ تومان و نرخ خرید آن هم ۲ هزارو ۶۹۲ تومان رقم خورد.

دی اتانول آمین پتروشیمی شازند هم با ۱۱۰ تن عرضه ۲۲۰ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۳ هزار و ۸۶۶ تومان و نرخ خرید آن هم ۴ هزار و ۶۶ تومان بود. دی اتیل هگزانول این مجتمع هم با ۱۱۰۰ تن عرضه ۱۹۰۳ تن تقاضاد داشت، قیمت پایه این کالا ۳ هزارو ۵۱۸ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۳ هزارو ۹۵۶ تومان بود.

همچنین اسیدترفتالیک پتروشیمی تندگویان با ۲۰۰ تن عرضه ۲۲۷۰ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۲ هزارو ۵۳۲ تومان و نرخ خرید آن هم ۲ هزارو ۷۸۵ تومان رقم خورد.

اسیداستیک پتروشیمی فن آوران هم با ۱۱۰۴ تن عرضه ۱۵۱۸ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا یک هزارو ۵۱۵ تومان بود. کارگزاران این کالا را با میانگین قیمت یک هزارو ۵۴۳ تومان خریداری کردند. مابقی محصولات هم با نرخ پایه مورد داد و ستد قرار گرفتند.

در همین حال منواتانول آمین ، منومر وینیل استات و منواتیلن گلایکول پتروشیمی شازند وارد سیستم مچینگ شدند.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا