به صورت حسابرسی شده؛

"پارسان " اولین پیش بینی سال 97 را منتشر کرد

گزارش حسابرسی شده منتهی به پایان شهریور ماه 97 "پارسان " بدون تغییر نسبت به اولین پیش بینی حسابرسی نشده همین دوره منتشر شده است.

 

شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان شهریور97 به صورت حسابرسی شده را منتشر کرد.   

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به پایان شهریور 97 با سرمایه 40 هزار و 500 میلیارد ریال مبلغ 305 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرد.

گفتنی است گزارش حسابرسی شده منتهی به پایان شهریور ماه 97 "پارسان " بدون تغییر نسبت به اولین پیش بینی حسابرسی نشده همین دوره منتشر شده است.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا