کاهش ۵ درصدی واردات سنگ آهن چین

کاهش ۵ درصدی واردات سنگ آهن چین

گروه معادن >سنگ آهن - واردات سنگ آهن چین در ماه اکتبر 5 درصد کاهش یافت.

به گزارش ماین نیوز، طی ماه گذشته چین 75.52 میلیون تن سنگ آهن وارد کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که 79.39 میلیون تن واردات سنگ آهن داشته است با 5 درصد کاهش مواجه شده است.
همچنین میزان واردات این کشور نسبت به ماه سپتامبر که 86.1 میلیون تن واردات داشته است با 12.3 درصد کاهش مواجه شده است.

واردات کلی سنگ آهن چین طی ده ماه نخست سال 2015 حدود 774 میلیون و 51 هزار تن بوده است.
لازم به ذکر است که قیمت سنگ آهن نیز در طی سال روندی نزولی را پشت سر گذاشت.
بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا