انجماد بلوک ۱۶.۷۵ درصدی ذوب در فرابورس

انجماد بلوک ۱۶.۷۵ درصدی ذوب در فرابورس

دنیای معدن - بلوک ۱۶.۷۵ درصدی سهام شرکت ذوب آهن اصفهان امروز توسط سازمان خصوصی سازی در فرابورس عرضه شده که باز هم خریدار نداشت. بلوک 16.75 درصدی سهام شرکت ذوب آهن اصفهان شامل 5 میلیارد و 556 میلیون و 361 هزار و 4 سهم این شرکت برای چندمین بار طی ماههای گذشته، امروز در فرابورس عرضه شد که باز هم خریداران به آن اقبالی نشان ندادند. بر اساس این گزارش؛ این میزان سهام به قیمت پایه هر سهم 810 ریال توسط سازمان خصوصی سازی به وکالت از صندوق بازنشستگی فولاد به صورت یکجا و نقد یا 15 درصد نقد و بقیه اقساط 6 ماهه، با نرخ سود 13 درصد در بازار دوم فرابورس ایران عرضه شده بود. گفتنی است سازمان خصوصی سازی پیش تر هم این میزان سهام را با قیمت پایه هر سهم 850 ریال و نیز با شرایط یکجا و نقد یا 20 درصد نقد و بقیه اقساط 6 ماهه در مدت 3 سال در روز دهم تیرماه امسال روانه میز فروش کرده بود که خریداران به آن اقبالی نشان ندادند.

بلوک 16.75 درصدی سهام شرکت ذوب آهن اصفهان شامل 5 میلیارد و 556 میلیون و 361 هزار و 4 سهم این شرکت برای چندمین بار طی ماههای گذشته، امروز در فرابورس عرضه شد که باز هم خریداران به آن اقبالی نشان ندادند.

بر اساس این گزارش؛ این میزان سهام به قیمت پایه هر سهم 810 ریال توسط سازمان خصوصی سازی به وکالت از صندوق بازنشستگی فولاد به صورت یکجا و نقد یا 15 درصد نقد و بقیه اقساط 6 ماهه، با نرخ سود 13 درصد در بازار دوم فرابورس ایران عرضه شده بود.

گفتنی است سازمان خصوصی سازی پیش تر هم این میزان سهام را با قیمت پایه هر سهم 850 ریال و نیز با شرایط یکجا و نقد یا 20 درصد نقد و بقیه اقساط 6 ماهه در مدت 3 سال در روز دهم تیرماه امسال روانه میز فروش کرده بود که خریداران به آن اقبالی نشان ندادند.

بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا