با حضور وزیر صنعت

عملیات اجرایی طرح تولید تجهیزات صنعت نفت و پتروشیمی در فارس آغاز شد

عملیات اجرایی طرح تولید تجهیزات صنعت نفت و پتروشیمی در فارس آغاز شد

شیراز – ایرنا – عملیات اجرایی طرح تولید تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی عصر پنجشنبه در آیینی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در منطقه دالین شهرستان سپیدان استان فارس آغاز شد.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا