در مقایسه با سال 96؛

نخستین پیش بینی "وآذر" افزایشی بود

نخستین پیش بینی

شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان نخستین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 97 را مبلغ 5 ریال اعلام کرده است که در مقایسه با سال مالی قبل معادل روند مثبتی داشته است.

 

شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان نخستین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 97 را حسابرسی نشده و با سرمایه یکصد میلیارد ریال منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان نخستین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 97 را مبلغ 5 ریال اعلام کرده است در حالی که این شرکت در سال مالی قبل مبلغ 134 ریال زیان اعلام کرده بود.

این شرکت سود خالص در سال مالی 97 را 470 میلیون ریال عنوان کرد.

"وآذر" دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 31 شهریور ماه 96 (حسابرسی نشده) را نسبت به اطلاعیه قبلی به شرح زیر اعلام کرد:

کاهش سود سهام سرمایه گذاری بابت کاهش سود تقسیمی شرکتهای بورسی، افزایش هزینه های مالی بابت افزایش نرخ جریمه بانک سرمایه، افزایش سود فروش سرمایه گذاری بابت فروش سهام شرکتهای بورسی است.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا