طی 3 ماه به ثبت رسید؛

پوشش 39 درصدی پیش بینی های "فجر"

پوشش 39 درصدی پیش بینی های

شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 96 مبلغ 136 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و معادل 39 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

 

شرکت فولاد امیرکبیر کاشان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 96 را با سرمایه ثبت شده 429 میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت فولاد امیرکبیر کاشان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 96 را مبلغ 347 ریال اعلام کرده است و در نیمه نخست این سال مالی با اختصاص 136 ریال سود به ازای هر سهم معادل 39 درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.

این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ 123 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و به 38 درصد از پیش بینی هایش رسید.

"فجر" دلیل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 29 اسفند ماه 96 (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی را به شرح زیر منتشر کرد:

با توجه به تصویب افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 429 میلیون ریال به 858 میلیون ریال از محل سود انباشته طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ 18 مرداد 1396 لذا تعدیل پیش بینی درآمد هرسهم برای سال 1396 ارسال می شود. بنابراین پیش بینی درآمد هرسهم ازمبلغ 693 ریال به مبلغ 347 ریال تغییر می یابد.

همچنین این شرکتی دلایل تعدیل یاد شده را به شرح زیر اعلام کرد:

1)دلایل تعدیل فروش شامل: الف) مقدار فروش محصول گالوانیزه از 128 هزار و 644 تن پیش بینی قبلی به 151 هزار و 578 تن پیش بینی جدید افزایش یافته (توضیح اینکه موجودی اول دوره محصول گالوانیزه به مقدار 22 هزار و 934 تن به پیش بینی قبلی افزوده شد) درصورتیکه نرخ متوسط فروش محصول گالوانیزه از 30 هزار و 527 ریال پیش بینی قبلی به 29 هزار و 769 ریال پیش بینی جدید کاهش یافته است.

ب) کاهش مبلغ فروش به دلیل پیش بینی فروش کارمزدی ورق سرد به مقدار 28 هزار و 512 درصورتیکه درپیش بینی قبلی 35 هزار تن فروش غیر کارمزدی ورق سرد درنظر گرفته شده بود.

2) کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته به دلیل کاهش بهای تمام شده ورق سرد به دلیل : الف) تغییر روش فروش ورق سرد از غیر کارمزدی به کارمزدی ب) کاهش نرخ متوسط خرید ورق گرم اسیدشویی نشده از مبلغ 21 هزار و 859 ریال در پیش بینی قبلی به مبلغ 21 هزار و 113 ریال در پیش بینی جدید است.

3 ) کاهش هزینه های مالی از مبلغ 84 میلیارد و 120 میلیون ریال در پیش بینی قبلی به مبلغ 67 میلیارد و 656 میلیون ریال در پیش بینی جدید، به دلیل کاهش تسهیلات ریالی پیش بینی شده است.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا