ابراهیمی نماینده مردم آزاد شهر و رامیان:

از آوایی حمایت میکنیم

از آوایی حمایت میکنیم

ابراهیمی: آوایی گزینه مناسبی برای این وزارت خانه است و نظر مثبتی داریم.

به گزارش اقتصادایران آنلاین، ابراهیمی نماینده مردم آزاد شهر و رامیان:  آوایی گزینه مناسبی برای این وزارت خانه است و نظر مثبتی داریم. سوابق و رزومه ی آوایی بسیار مثبت و خوب است و رای اعتماد او در مجلس حتمی است.

 
بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا