شهرام کوسه غراوی نماینده مردم مینو دشت:

برنامه های آوایی برای تصدی این سمت مثبت است

برنامه های آوایی برای تصدی این سمت مثبت است

غراوی: آوایی گزینه ی مناسبی است برنامه های خوبی هم دارد انشالله رای اعتماد میگیرد.

به گزارش اقتصادایران آنلاین، شهرام کوسه غراوی نماینده مردم مینو دشت:  آوایی گزینه ی مناسبی است برنامه های خوبی هم دارد انشالله رای اعتماد میگیرد. برنامه های مثبت و خوبی ارائه داده است و در آینده با حضور او شاهد تحول چشم گیر این وزارت خانه خواهیم بود.

 
بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا