افت قیمت پایه محصولات شیمیایی؛

بهای "آروماتیک سنگین" سبک شد

بهای

مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی در تاریخ ۱۵ و ۲۲ مردادماه نشان می دهد که اکثر کالاها روندی نزولی داشته اند.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، بیشترین افت قیمت در گروه محصولات شیمیایی متعلق به آروماتیک سنگین با ۲.۸ درصد کاهش نسبت به هفته گذشته است. این کالا از رقم ۲ هزار و ۴۲ تومان به یک هزار و ۹۸۳ تومان رسیده است.

در رتبه دوم، پارازایلین با ۲.۲ درصد کاهش قرار دارد، این کالا از رقم ۲ هزار و ۸۶۳ تومان به ۲ هزار و ۷۹۸ تومان رسیده است. همچنین زایلین مخطوط و دی اتیلن گلایکول نیز در رتبه سوم و چهارم بیشترین افت قیمت ها قرار دارد، به طوری که این کالاها به ترتیب با ۱.۸ و با ۱.۲ درصد کاهش نسبت به هفته قبل روبه رو شدند.

در ادامه منواتیلن گلایکول، دی اتیل هگزانول، ایزوبوتانول و متانول نیز روندی نزولی داشته و با افت قیمت روبه رو شدند.

در همین حال تعدادی از کالاها هم با افزایش قیمت روبه رو شدند، بیشترین رشد قیمت در گروه شیمیایی ها متعلق به اسیداستیک با ۳.۷ درصد افزایش است، این کالا از رقم یک هزار و ۴۸۴ تومان به یک هزار و ۵۳۹ تومان رسید.

در رتبه دوم اوره صنعتی با ۳ درصد افزایش قیمت نسبت به هفته قبل قراردارد، این کالا به رقم ۷۲۹ تومان رسید. همچنین استایرن منومر هم ۳ درصد نسبت به هفته قبل رشد قیمت داشت، این کالا ۱۱۹ تومان نسبت به هفته گذشته گران شد.

اوره پریل هم با ۲.۳ درصد افزایش قیمت در رتبه بعدی قرار دارد، این کالا از رقم ۷۵۶ تومان به ۷۷۴ تومان رسیده است.

همچنین سودمایع و اورتوزایلین هم با ۱.۱ درصد افزایش قیمت نسبت به هفته قبل روبه رو شدند.

در ادامه بنزن نیز با ۰.۴ درصد رشد قیمت نسبت به هفته قبل کمترین افزایش قیمت را داشت، این کالا از رقم ۳ هزار و ۴۷۲ تومان به ۳ هزار و ۴۸۶ تومان رسید.

در محاسبه قیمت پایه محصولات شیمیایی، قیمت دلار نیز روندی ثابت داشت و با نرخ ۳ هزارو ۸۰۱ تومان لحاظ شد.

مشاهده قیمت های جدید در لینک زیر؛

http://www.imereport.ir/d/۲۰۱۷/۰۸/۱۳/۰/۹۷۹۶.pdf

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا