تصحیح قیمت در بازار سنگ آهن چین

تصحیح قیمت در بازار سنگ آهن چین

دنیای معدن -جمعه اخیر قیمت سنگ آهن وارداتی در چین آرام شد و افت قیمت هایی داشت. پیش از آن انجمن آهن و فولاد این کشور بازار را با خبر احتمال افزایش قیمت فولاد در اواخر سال جاری بیش از حد داغ کرده بود. از طرفی بازارهای مالی نیز تنزل داشتند که بر بازار سنگ آهن اثر گذاشت. در بازارهای فیوچرز چین سنگ آهن بزرگترین بازنده بود و 4.7 درصد از ارزش خود را از دست داد. بیلت هم در بازار داخلی 12 دلار ارزان تر شد و فعالان بازار این افت قیمت ها را تنها تصحیح قیمتی در مقابل رونق شدید اخیر بازار می بینند. به ویژه از زمانی که انجمن آهن و فولاد چین اعلام کرد اواخر سال ممکن است تولید به شدت کاشه یابد و همین انتظار غلو آمیز قیمت فولاد را به شدت بالا برد. علت رشد قیمت های اخیر بهبود تقاضا یا کاهش عرضه نبود. برخی مسائل سیاسی نگران کننده نسبت به کره شمالی نیز جو بازارهای مالی را منفی نمود. در کل روز جمعه بازار سنگ آهن در چین فعالیت کمتری داشت. منبع: metal bulletinایفنا

در بازارهای فیوچرز چین سنگ آهن بزرگترین بازنده بود و 4.7 درصد از ارزش خود را از دست داد. بیلت هم در بازار داخلی 12 دلار ارزان تر شد و فعالان بازار این افت قیمت ها را تنها تصحیح قیمتی در مقابل رونق شدید اخیر بازار می بینند. به ویژه از زمانی که انجمن آهن و فولاد چین اعلام کرد اواخر سال ممکن است تولید به شدت کاشه یابد و همین انتظار غلو آمیز قیمت فولاد را به شدت بالا برد. علت رشد قیمت های اخیر بهبود تقاضا یا کاهش عرضه نبود.

برخی مسائل سیاسی نگران کننده نسبت به کره شمالی نیز جو بازارهای مالی را منفی نمود. در کل روز جمعه بازار سنگ آهن در چین فعالیت کمتری داشت.

منبع: metal bulletinایفنا

بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا