طی سه ماه صورت گرفت؛

اختصاص 46 ریال سود به ازای هر سهم "بورس"

اختصاص 46 ریال سود به ازای هر سهم

شرکت بورس اوراق بهادار تهران با اختصاص 46 ریال سود به ازای هر سهم معادل 13 درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد که در مقایسه با دوه مشابه سال مالی 95 معادل 40 درصد کاهش داشت.

 

شرکت بورس اوراق بهادار تهران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل یک هزار و 250 میلیارد ریال منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت بورس اوراق بهادار تهران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 96 را حسابرسی نشده مبلغ 346 ریال اعلام کرده است و طی دوره سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 96 با اختصاص 46 ریال سود به ازای هر سهم معادل 13 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد که در مقایسه با دوه مشابه سال مالی 95 معادل 40 درصد کاهش داشت.

"بورس" در سه ماهه سال مالی 95 مبلغ 77 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و به 31 درصد از پیش بینی هایش رسید.

این شرکت دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به 31 خرداد ماه 95 را حسابرسی نشده نسبت به اطلاعیه قبلی به شرح زیر منتشر کرد:

بر این اساس، افزایش در داراییهای ثابت مشهود بابت ساختمان مرکزی در دست احداث شرکت است.

افزایش در سرمایه گذاریهای کوتاه مدت بابت افزایش در میزان سپرده های بانکی شرکت است.

کاهش سایر حسابهای پرداختنی بابت واریز طلب شرکت های کارگزاری در فروردین ماه است.

افزایش در پیش پرداختها به دلیل انعقاد قرارداد جدید و پرداخت مبلغ 30 درصد از قرارداد به عنوان پیش پرداخت می باشد که طی سال مستهلک می شود.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا