طی سه ماه نخست؛

"خبهمن" از پیش بینی هایش جا ماند

شرکت گروه بهمن در دوره سه ماهه نخست سال مالی 96 مبلغ 7 ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت و از پیش بینی هایش جا ماند.

 

گروه بهمن پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه 10 هزار میلیارد ریال منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت گروه بهمن پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 96 را مبلغ 152 ریال اعلام کرده است و طی سه ماهه نخست سال مبلغ 7 ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت و از پیش بینی هایش جا ماند.

این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ 3 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا