در مقایسه با شش ماهه نخست 95 رخ داد؛

افزایش 22 درصدی عملکرد شش ماهه "ولشرق"

افزایش 22 درصدی عملکرد شش ماهه

شرکت لیزینگ ایران و شرق در دوره شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 96 معادل 163 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 22 درصد افزایش داشت.

 

شرکت لیزینگ ایران و شرق اطلاعات و صورت‌های مالی شش ماهه نخست سال مالی منتهی به 30 آذر 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه 300 میلیارد ریال منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت لیزینگ ایران و شرق با انتشار صورت های مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 اعلام کرد در دوره یاد شده مبلغ 48 میلیارد و 796 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 163 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه در سال مالی قبل معادل 22 درصد افزایش داشت.

این شرکت فرابورسی در در شش ماهه سال مالی 95 مبلغ 134 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده است.

با احتساب سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره در پایان مبلغ 47 میلیارد و 937 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا