حسابرسی شده منتشر شد؛

پیش بینی 9 ماهه "ثنوسا"

پیش بینی 9 ماهه

شرکت نوسازی و ساختمان تهران در دوره 9 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 96 مبلغ 300 ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرد و به 85 درصد از پیش بینی هایش رسید.

 

شرکت نوسازی و ساختمان تهران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه 750 میلیارد ریال منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت نوسازی و ساختمان تهران پیش بینی زیان هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 96 را مبلغ 352 ریال اعلام کرده است و در دوره 3 ماهه سوم سال مالی جاری مبلغ 300 ریال زیان به ازای هر سهم خود اختصاص داد و به 85 درصد از پیش بینی هایش رسید.

این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ 218 ریال زیان به ازای هر سهم خود کنار گذاشته بود.

"ثنوسا" دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 31 شهریور ماه 96 را حسابرسی شده  نسبت به اطلاعیه قبلی را به شرح زیر منتشر کرد:

تغییرات در درآمد سرمایه گذاریها به دلیل تعدیل عمده در پیش بینی سود سهام بانک اقتصاد نوین از 311 ریال به یک ریال جهت سال 1395 و تعدیل زیربنای قابل فروش پروژه ظفر به 450 متر مربع و هزینه های مالی ناشی از تسهیلات بانکی دریافتی بوده است.

 

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا