نسبت به دوره مشابه در سال گذشته؛

عملکرد سه ماهه "ارفع" افزایشی بود

عملکرد سه ماهه

شرکت آهن و فولاد ارفع در دوره سه ماهه نخست سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 96 مبلغ 38 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و معادل 8 درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.

شرکت آهن و فولاد ارفع پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه دو هزار و 994 میلیارد و 865 میلیون ریال منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت آهن و فولاد ارفع پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 96 را حسابرسی شده مبلغ 472 ریال اعلام کرده است و طی دوره سه ماهه مبلغ 38 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و 8 درصد از پیش بینی های سالانه را پوشش داد.

این شرکت در سه ماهه نخست سال مالی قبل مبلغ 21 ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشته بود.

"ارفع" دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 29 اسفندماه 96 را حسابرسی شده نسبت به اطلاعیه قبلی به شرح زیر منتشر کرد:

افزایش بهای واحد فروش در سه ماهه اول سال مالی1396 و متعاقب تداوم روند یاد شده برای 9 ماهه آتی که منجر به تغییر مبلغ فروش برآوردی سال 96 می شود و همچنین تغییر پیش بینی (کاهش) مقدار فروش سال 96 نسبت به پیش بینی اولیه.

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به 31 خرداد ماه 96 (حسابرسی نشده) این شرکت نسبت به اطلاعیه قبلی نیز به شرح زیر است:

کاهش قابل توجه سایر درآمدها و هزینه های متفرقه عمدتاً شامل مبلغ 290 میلیارد ریال بابت شناسایی هزینه تسعیر نرخ ارز بر مبنای نرخ یورو در تاریخ 31 خرداد ماه 96 مبتنی بر اطلاعات بانک مرکزی است که در تهیه بودجه قبلی منتشر شده به دلیل عدم دسترسی به نرخ ارز از این بابت مبلغی شناسایی نشده بود.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا