در کدال منتشر شد؛

عملکرد شش ماهه ماشین سازی اراک

عملکرد شش ماهه ماشین سازی اراک

شرکت ماشین سازی اراک در دوره شش ماهه منتهی به 30 اسفندماه 95 مبلغ 114 ریال زیان به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از روند نزولی برخوردار بوده است.


شرکت ماشین سازی اراک پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل 6 هزار و 286 میلیارد و 547 میلیون ریال منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت ماشین سازی اراک در دوره شش ماهه منتهی به 30 اسفندماه 95 مبلغ 114 ریال زیان به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از روند نزولی برخوردار بوده است.

همچنین شرکت ماشین سازی اراک پیش بینی زیان هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 96 را مبلغ 98 ریال اعلام کرده است و در مدت شش ماه مبلغ 114 ریال زیان به ازای هر سهم محقق کرد و فراتر از پیش بینی هایش عمل کرد.

"فاراک" در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ 38 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و معادل 61 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داده بود.

 

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا