ورق گرم چین در اوج 56 ماه گذشته

ورق گرم چین در اوج 56 ماه گذشته

دنیای معدن -قیمت ورق گرم در بازار داخلی چین به اوج 4 سال و 8 ماه اخیر رسیده در اوج 606 تا 610 دلار هر تن درب کارخانه با مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته است. آخرین بار چنین قیمتی دسامبر 2012 مشاهده شده بود. از جمله عوامل چنین رشد قیمتی عبارتند از افزایش هزینه تولید، رشد تقاضای فولاد و برنامه کاهش ظرفیت تولید مازاد فولاد در این کشور. منبع: steelmintایفنا

از جمله عوامل چنین رشد قیمتی عبارتند از افزایش هزینه تولید، رشد تقاضای فولاد و برنامه کاهش ظرفیت تولید مازاد فولاد در این کشور.

منبع: steelmintایفنا

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا