ورق گرم صادراتی کره صعودی

ورق گرم صادراتی کره صعودی

دنیای معدن - – با رشد قیمت های چین، قیمت ورق گرم صادراتی کره نیز صعودی شده به 520 دلار هر تن فوب رسیده است ولی معامله ای در این قیمت نهایی نشده است.

ورق گرم صادراتی چین تا 20 دلار رشد داشته در اوج 3 سال اخیر قرار دارد که بیشتر به دلیل رشد بازار داخلی بوده است. ورق گرم صادراتی چین 520 تا 540 دلار هر تن فوب شده است. برخی از کارخان های لیدر تا 560 دلار نیز پیشنهاد می دهند.

منبع: steelmintایفنا

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا