مستمری تیر ماه بازنشستگان صندوق فولاد واریز شد

مستمری تیر ماه بازنشستگان صندوق فولاد واریز شد

گروه صنایع معدنی >فولاد - مستمری تیر ماه بازنشستگان صندوق فولاد کشور، دیروز به حساب آن‌ها واریز شد.

به گزارش ماین نیوز، یکی از بازنشستگان صنعت فولاد کشور ضمن تأیید این خبر، گفت: مستمری تیر ماه ماه تمامی بازنشستگان صنعت فولاد کشور ساعاتی قبل پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر مجموع بازنشستگان صنعت فولاد کشور ما به التفاوت مربوط ۸ ماه افزایش حقوق سال ۹۱ را از صندوق بازنشستگی فولاد طلبکارند.
بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا