در مقایسه با سال مالی 95؛

پیش بینی "ولشرق" افزایشی بود

پیش بینی

شرکت لیزینگ ایران و شرق پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی شده مبلغ 355 ریال اعلام کرد که این رقم در مقایسه با EPS سال مالی 95 معادل 31 درصد افزایش داشت.

 

شرکت لیزینگ ایران و شرق نخستین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل 300 میلیارد ریال منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت لیزینگ ایران و شرق نخستین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 96 را مبلغ 355 ریال اعلام کرد که این رقم در مقایسه با پیش بینی سال مالی قبل معادل 31 درصد افزایش داشت.

این شرکت فرابورسی EPS سال مالی 95 را مبلغ 272 ریال اعلام کرده بود.

براساس این گزارش، پیش بینی سال مالی 96 "ولشرق" در مقایسه با سال مالی قبل شامل افزایش 61 درصدی سود ناخالص، افزایش 65 درصدی سود عملیاتی و افزایش 30 درصدی سود خالص است.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا