سنگ آهن کمی بالا رفت

سنگ آهن کمی بالا رفت

دنیای معدن -آخرین قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص 62 درصد در چین 1.25 دلار هر تن بالا رفته به 74.25 دلار هر تن سی اف آر رسیده است. رشد قیمت سنگ آهن در بورس دالیان به کمک بازار نقدی آمد. افزایش 7 دلاری قیمت بیلت در بازار چین هم تاثیر گذار بود. موجودی سنگ آهن بنادر چین حدود 2 میلیون تن پایین آمده به 140.37 میلیون تن رسیده است. در هر حال فعالان بازار تنها نسبت به آینده نزدیک خوش بین هستند. منبع: metal expertایفنا

رشد قیمت سنگ آهن در بورس دالیان به کمک بازار نقدی آمد. افزایش 7 دلاری قیمت بیلت در بازار چین هم تاثیر گذار بود.

موجودی سنگ آهن بنادر چین حدود 2 میلیون تن پایین آمده به 140.37 میلیون تن رسیده است. در هر حال فعالان بازار تنها نسبت به آینده نزدیک خوش بین هستند.

منبع: metal expertایفنا

بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا